Donationsmanualen

Organisationen För Organdonation i Mellansverige

 

DONATIONSMANUAL OFO

FLIK

0. INNEHÅLLSFÖRTECKNING

 1. KONTAKTUPPGIFTER

 

 1. MÖJLIG DONATOR

 

 1. PROVER, UNDERSÖKNINGAR OCH KLINISKA DATA

 

 1. FASTSTÄLLANDE AV TOTALHJÄRNINFARKT

 

 1. SAMTYCKESREGLER

 

 1. NÄRSTÅENDE

 

 1. VÅRD OCH BEHANDLING AV ORGANDONATOR PÅ IVA

 

 1. BARNDONATORER

 

 1. PROTOKOLL ÖVER TILLVARATAGANDE AV ORGAN.

 

 1. RÄTTSMEDICIN

 

 1. DONATIONSOPERATIONEN

 

 1. EFTER DONATIONEN

 

 1. VÄVNADER

 

 1. LAGAR OCH FÖRESKRIFTER

 

 1. ANVÄNDBARA LÄNKAR

 

16. ANMÄLAN AV ALLVARLIGA AVIKELSER OCH BIVERKNINGAR

 

 

 

Jourhavande transplantations-koordinator

telefon:

020 224 224

 

Kom ihåg

Råd gällande hela donationsprocessen kan fås av erfaren donationsansvarig läkare. Kontakten etableras via transplantations-koordinatorn.

 

 

www.ofomellansverige.se 2015