OFO Uppsala

Organisationen För Organdonation i Mellansverige

Jorhavande transplantations koordinator

telefon:

020-224 224

OFO Uppsala:

 

Transplantationskoordinatorer:

 

Christina Andréasson

Karin Lindh

Nadine Weidenberg

Linda Hedlund

 

Enhetschef:

Amir Sedigh

 

 

Besöksadress:

OFO Mellansverige

Akademiska sjukhuset

Ing 61 , 5tr

751 85 Uppsala

 

Telefon växel:

018-611 00 00

 

Gemensam E-post:

transplantationskoordinator@akademiska.se

 

 

 

 

 

 

.

 

www.ofomellansverige.se 2015