Nyheter

Organisationen För Organdonation i Mellansverige

Ledig tjänst som transplantationskoordinator på OFO Uppsala

Linda Hedlund kommer att sluta sin tjänst som koordinator i början av april 2019 och vi söker därför en ny kollega. Sista ansökningsdag är 31 januari. Välkommen med din ansökan. Mer information finns här

 

Nationella Donationsmötet 2018

Det Nationella Donationsmötet 2018 genomfördes på Norrlands nation i Uppsala i januari.

En rapport från mötet finns sammanställd och du kan hitta den här.

 

Donationspärmen uppdateras 2018

En uppdaterad nationell version kommer att publiceras under hösten 2018 samt även nya uppdaterade "lathundar" att ha i fickan. Pärmen kommer då att ha samma utseende över hela landet men kommer fortsätta att innehålla små lokala variationer t. ex. provtagning.

 

Ny information angående organdonation i samband med rättsmedicinsk undersökning

Rättsmedicinalverket har skrivit hur man går tillväga i samband med eventuell organdonation då det skall göras en rättsmedicinsk undersökning. Se deras hemsida här.

 

Ny ordförande för OFOs Etikråd

Vi hälsar Professor Niels Lynöe karolinska Institutet välkommen som ny ordförande för rådet från och med augusti 2016.

 

Nytt PM hos Polisen

Polismyndighetens riktlinjer om åtgärder vid dödsfall som kan ha orsakats av yttre påverkan m.m. PM 2016:14 trädde i kraft 1:a maj 2016. I detta PM står det om "Donationsfrämjande åtgärder" saker att beakta vid donation av både organ och vävnader. Läs PM:et i sin helhet här

 

Vård och behandling av organdonator på intensivvårdsavdelning

Kapitlel 7 i Donationspärmen "Vård och behandling av organdonator på intensivvårdsavdelning" är sedan december 2015 antaget av SFAI som en nationell riktlinje och kommer att finnas i alla regioners Donationspärmar.

 

FRÄMJANDE AV ORGANDONATION

Ny vägledning från Socialstyrelsen februari 2015 finns att läsa här.

 

EDHEP

Anmälan till OFO regionens EDHEP kurser görs numer via Vävnadsrådets hemsida här. Det går inte längre att "tinga platser" utan man måste ange ett namn på den som ska delta. Dessutom öppnas flera kuresr för anmälningar samtidigt så att man lättare kan välja den som passar bäst.

 

Uppdaterade inplastade "fick manualer"

Nya uppdaterade lathundar att ha i fickan vid organdonation finns nu tillgängliga. Kontakta OFO Stockholm eller Uppsala för beställning.

 

 

 

 

 

 

Nyheter:

www.ofomellansverige.se 2015