Om OFO

Organisationen För Organdonation i Mellansverige

Om OFO Mellansverige

 

Organisationen För Organdonation i Mellansverige arbetar för att öka tillgången på organ och vävnader för transplantation. Organisationen baseras på ett samarbete mellan Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge och Akademiska sjukhuset i Uppsala.

 

OFOs arbetsområde utgörs av nio län i Mellansverige med totalt 24 akutsjukhus.

I regionen bor ca 4,2 miljoner invånare vilket utgör ca 44% av Sveriges befolkning.

 

De län som ingår i OFO Mellansveriges arbetsområde är:

Dalarnas län

Gotlands kommun

Gävleborgs län

Stockholms län

Södermanlands län

Uppsala län

Värmlands län

Västmanlands län

Örebro län

 

 

De sjukhus som ingår är:

Akademiska sjukhuset, Uppsala

Arvika sjukhus

Bollnäs sjukhus

Centralsjukhuset i Karlstad

Danderyds sjukhus

Enköpings lasarett

Falu lasarett

Gävle sjukhus

Hudiksvalls sjukhus

Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge

Karolinska Universitetssjukhuset, Solna

Karlskoga lasarett

Lindesbergs lasarett

Mora lasarett

Mälarsjukhuset i Eskilstuna

Norrtälje sjukhus

Nyköpings lasarett

S:t Görans sjukhus AB

Södersjukhuset

Södertälje sjukhus

Torsby lasarett

Universitetssjukhuset i Örebro

Visby lasarett

Västmanlands sjukhus Västerås

 

OFOs verkställande enhet består av åtta transplantationskoordinatorer fördelade på två kontor, ett i Stockholm och ett i Uppsala.

 

Till verksamheten finns två överläkare knutna som har det medicinska ansvaret.

 

I verksamheten finns även ett rådgivande organ, OFOs Etikråd, med uppgift att bistå verksamheten i frågor av medicinetisk karaktär.

 

 

www.ofomellansverige.se 2015