OFO Stockholm

Organisationen För Organdonation i Mellansverige

Besöksadress

Transplantationskirurgiskakliniken, F82

Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge

 

Postadress

Transplantationskirurgiskakliniken, F82

Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge

141 86 Stockholm

 

Telefon till växel

08-585 800 00

 

Fax

08-711 52 02

 

Gemensam E-post

transplantationskoordinator.karolinska@all.se

OFO-Stockholm

 

Transplantationskoordinatorer

 

Øystein Jynge

Telefon: 08-585 853 10

E-post: oystein.jynge@sll.se

 

Maria Söderström

Telefon: 08-585 895 25

E-post: maria.soderstrom@sll.se

 

Jenni Jarsäter

Telefon: 08-585 853 05

E-post: jenni.jarsater@sll.se

 

Cecilia Bååth-Landar

Telefon: 08-585 571 26

E-post: cecilia.baath-landar@sll.se

 

 

 

 

 

Timmesanställd:

Ann-Christin Croon

Telefon: 08-585 853 15

E-post: ann-christin.croon@sll.se

 

 

 

 

 

 

 

www.ofomellansverige.se 2015