OFO Stockholm

Organisationen För Organdonation i Mellansverige

Besöksadress

Regionalt Donationscentrum

Norrbacka S3:01 RDC

Karolinska Universitetssjukhuset

Solna

171 76 Stockholm

 

Postadress

Regionalt Donationscentrum

Norrbacka S3:01 RDC

Karolinska Universitetssjukhuset

Solna

171 76 Stockholm

 

 

Telefon till växel

08-585 800 00

 

Fax

08-711 52 02

 

Gemensam E-post

transplantationskoordinator.karolinska@sll.se

OFO-Stockholm

 

Transplantationskoordinatorer

 

Øystein Jynge

Telefon: 073-699 45 51

E-post: oystein.jynge@sll.se

 

Maria Söderström

Telefon: 070-085 67 23

E-post: maria.soderstrom@sll.se

 

Jenni Jarsäter

Telefon: 072-595 51 86

E-post: jenni.jarsater@sll.se

 

Cecilia Bååth-Landar

Telefon: 072-582 33 00

E-post: cecilia.baath-landar@sll.se

 

 

Timanställd:

Ann-Christin Croon E-post: ann-christin.croon@sll.se

 

 

 

 

 

 

 

www.ofomellansverige.se 2015