OFO Uppsala

Organisationen För Organdonation i Mellansverige

OFO Uppsala

Transplantationskoordinatorer

Christina Andréasson

Telefon: 018-611 96 26

E-post: christina.andreasson@akademiska.se

 

Linda Hedlund

Telefon: 018-611 96 25

E-post: linda.hedlund@akademiska.se

 

Karin Lindh

Telefon: 018-611 96 24

E-post: karin.lind@akademiska.se

 

Nadine Weidenberg

Telefon 018-611 96 23

E-post: nadine.weidenberg@akademiska.se

 

Medicinskt ansvarig

Öl. Amir Sedigh

 

Huvudansvar för enskilda sjukhus

Under kontorstid är huvudansvaret för ärenden som inte gäller akuta donationsärenden uppdelat mellan koordinatorerna enligt följande:

Christina Andréasson, Akademiska sjukhuset samt sjukhusen i Gävle, Hudiksvall, Bollnäs och Centralsjukhuset i Karlstad

Linda Hedlund, Mora och Falu lasarett, Västmanlands sjukhus Västerås, Mälarsjukhuset

i Eskilstuna, Enköpings lasarett samt Arvika sjukhus

Karin Lindh, Universitetssjukhuset i Örebro, Karlskoga-, Nyköpings- och Lindesbergs lasarett samt Torsby sjukhus

 

Vid akuta donationsärenden var god kontakta jourhavande transplantationsoordinator på tele: 020-224 224

 

 

 

 

 

 

www.ofomellansverige.se 2015

Besöksadress:

Akademiska sjukhuset

Ing 61, 5 tr

Uppsala

 

 

Postadress:

Akademiska sjukhuset

Ing 61, 5tr

751 85 Uppsala

 

Telefon växel:

018-611 00 00

 

Fax: 018-50 90 98

 

Gemensam E-post:

transplantationskoordinator@akademiska.se