Stockholm

Organisationen För Organdonation i Mellansverige

Observera

Intresset för kurser gällande organdonation och transplantation brukar vara stort. Därför blir kurserna ofta snabbt fulltecknade. Skicka in din anmälan i god tid för att försäkra dig om en plats.

 

Nationella utbildningar

Kalendarium på Vävnadsrådets hemsida finns här.

 

 

Kommande utbildningar i Stockholmsregionen 2017:

Datum:

Utbildning:

Info

Anmälan

11-12 maj 2017

EDHEP Ett seminarium om konsten att möta människor i kris och sorg.

Målgrupp: Sjuksköterskor och läkare verksamma inom intensivvården i hela OFO regionen

 

 

karin.lind@akademiska.se

Vävnadsrådets hemsida

 

 

7-8 november 2017

 

 

 

 

2-dagars utbildningsdag om organdonation och transplantation - inriktning IVA ssk/usk

Info om kursen

 

oystein.jynge@sll.se

Anmälan

 

 

21-22 november 2017

 

 

 

 

 

2-dagars utbildningsdag om organdonation och transplantation - inriktning op/an ssk/usk

 

maria.soderstrom@sll.se

Mer info om kursen och anmälan kommer!

.

 

www.ofomellansverige.se 2015