Stockholm

Organisationen För Organdonation i Mellansverige

Observera

Intresset för kurser gällande organdonation och transplantation brukar vara stort. Därför blir kurserna ofta snabbt fulltecknade. Skicka in din anmälan i god tid för att försäkra dig om en plats.

 

Nationella utbildningar

Kalendarium på Vävnadsrådets hemsida finns här.

 

 

Kommande utbildningar i Stockholmsregionen 2018:

Datum:

Utbildning:

Info

Anmälan

16-18 maj 2018

Avancerad donationsutbildning "AD"

 

Kursen är nationell och vänder sig till läkare och sjuksköterskor inom intensivvården som kommer i kontakt med organdonation

 

Vävnadsrådets hemsida här

24-25 maj 2018

EDHEP

 

Ett seminarium om konsten att möta människor i kris och sorg.

Målgrupp: Sjuksköterskor och läkare verksamma inom intensivvården i hela OFO regionen. Vid frågor kontakta:

maria.soderstrom@sll.se

 

Vävnadsrådets hemsida här

.

 

www.ofomellansverige.se 2015