Stockholm

Organisationen För Organdonation i Mellansverige

Observera

Intresset för kurser gällande organdonation och transplantation brukar vara stort. Därför blir kurserna ofta snabbt fulltecknade. Skicka in din anmälan i god tid för att försäkra dig om en plats.

 

Nationella utbildningar

Kalendarium på Vävnadsrådets hemsida finns här.

 

 

Kommande utbildningar i Stockholmsregionen 2019:

Datum:

Utbildning:

Info

Anmälan

 

 

 

7-8 mars 2019

 

 

 

 

EDHEP

EDHEP Ett seminarium om konsten att möta människor i kris och sorg.

Målgrupp:

Sjuksköterskor och läkare verksamma inom intensivvården

Vänadsrådets hemsida se här

 

 

6-7 maj

 

 

OFOs Utbildningsdagar för IVA ssk och usk

Inbjudan

Anmälan här

 

 

 

14-16 maj

 

 

 

AD - Avancerad donationsutbildning

Kursen är nationell och vänder sig till läkare och sjuksköterskor inom intensivvården som kommer i kontakt med organdonation.

Vävnadsrådets hemsida se här

20-21 maj

 

 

OFOs Utbildningsdagar för operation och anestesi ssk och usk

 

 

Inbjudan

Anmälan här

 

 

 

23-24 maj

 

 

 

EDHEP

Ett seminarium om konsten att möta människor i kris och sorg. Målgrupp: sjuksköterskor och läkare verksamma inom intensivvården

Vävnadsrådets hemsida se här

 

 

 

 

 

 

 

 

.

 

www.ofomellansverige.se 2015