Stockholm

Organisationen För Organdonation i Mellansverige

Kommande utbildningar i Stockholmsregionen 2019:

Datum:

Utbildning:

Info

Anmälan6-7 majOFOs Utbildningsdagar för IVA ssk och usk

Anmälan här
14-16 maj
AD - Avancerad donationsutbildning

Kursen är nationell och vänder sig till läkare och sjuksköterskor inom intensivvården som kommer i kontakt med organdonation.

20-21 majOFOs Utbildningsdagar för operation och anestesi ssk och uskAnmälan här
23-24 maj
EDHEP

Ett seminarium om konsten att möta människor i kris och sorg. Målgrupp: sjuksköterskor och läkare verksamma inom intensivvården

.


Observera

Intresset för kurser gällande organdonation och transplantation brukar vara stort. Därför blir kurserna ofta snabbt fulltecknade. Skicka in din anmälan i god tid för att försäkra dig om en plats.


Nationella utbildningar 

Kalendarium på Vävnadsrådets hemsida finns här.


www.ofomellansverige.se 2015