Stockholm

Organisationen För Organdonation i Mellansverige

.


Observera

Intresset för kurser gällande organdonation och transplantation brukar vara stort. Därför blir kurserna ofta snabbt fulltecknade. Skicka in din anmälan i god tid för att försäkra dig om en plats.


Nationella utbildningar 

Kalendarium på Vävnadsrådets hemsida finns här.


Datum:

Utbildning:

Info

Anmälan

3-4 oktober

EDHEP

Ett seminarium om konsten att möta människor i kris och sorg. Målgrupp: sjuksköterskor och läkare verksamma inom intensivvården

 19-20 november

Utbildningsdagar i organdonation och transplantation

Två-dagasutbildning för sjuksköterskor och undersköterskor verksamma inom IVA, operation och anestesi. 


Info om kursen 

5-6 december

EDHEP

Ett seminarium om konsten att möta människor i kris och sorg. Målgrupp: Sjuksköterskor och läkare verksamma inom intensivvården.

Kommande utbildningar i Stockholmsregionen 2019:

www.ofomellansverige.se 2015