Stockholm

Organisationen För Organdonation i Mellansverige

Observera

Intresset för kurser gällande organdonation och transplantation brukar vara stort. Därför blir kurserna ofta snabbt fulltecknade. Skicka in din anmälan i god tid för att försäkra dig om en plats.

 

Nationella utbildningar

Kalendarium på Vävnadsrådets hemsida finns här.

 

 

Kommande utbildningar i Stockholmsregionen 2018:

Datum:

Utbildning:

Info

Anmälan

3-4 oktober

EDHEP

Ett seminarium om konsten att möta människor i kris och sorg.

Målgrupp: Sjuksköterskor och läkare verksamma inom intensivvården i hela OFO regionen. Vid frågor kontakta:

maria.soderstrom@sll.se

Vävnadsrådets hemsida här

12 november

Regionmöte OFO Mellansverige

 

Program finns här

Sker till: transplantationskoordinator@ akademiska.se senast 20/9

 

 

19-20 november

 

 

OFOs Utbildningsdagar för OP + AN + IVA ssk och usk

Inbjudan

Anmälan här

6-7 december

EDHEP

Ett seminarium om konsten att möta människor i kris och sorg.

Målgrupp: Sjuksköterskor och läkare verksamma inom intensivvården i hela OFO regionen. Vid frågor kontakta:

maria.soderstrom@sll.se

Vävnadsrådets hemsida här

 

 

 

 

.

 

www.ofomellansverige.se 2015