Uppsala

Organisationen För Organdonation i Mellansverige

Kommande utbildningar i Uppsalaregionen 2018

Datum:

Utbildning:

Info

Anmälan

 

16-18 maj 2018

 

Avancerad

Donationsutbildning "AD"

 

Kursen är nationell och vänder sig till sjuksköterskor och läkare inom intensivvården som kommer i kontakt med organdonation.

 

Vävnadsrådets hemsida här

 

24-25 maj 2018

 

EDHEP

 

EDHEP Ett seminarium om konsten att möta människor i kris och sorg.

Målgrupp:

Sjuksköterskor och läkare verksamma inom intensivvården i hela OFO regionen

 

Vävnadsrådetshemsida här

 

31 maj - 1 juni 2018

 

Årligt möte med Donationsansvariga sjuksköterskor på IVA och kontaktansvariga sjuksköterskor på operation och anestesi i Uppsala-Örebroregionen

 

 

Inbjudan hittar du här

Anmälan sker till E-post: nadine.weidenberg@akademiska.se

 

3-4 oktober

 

EDHEP

 

EDHEP Ett seminarium om konsten att möta människor i kris och sorg.

Målgrupp:

Sjuksköterskor och läkare verksamma inom intensivvården i hela OFO regionen

 

Vävnadsrådetshemsida här

4 - 5 oktober 2018

 

Utbildningsdagar om organdonation och transplantation

Målgrupp: sjuksköterskor och undersköterskor på operation/anestesi och IVA i Uppsala-Örebroregionen

 

 

Inbjudan hittar du här

Anmälan sker till E-post: linda.hedlund@akademiska.se

 

12 november

 

Regionmöte hela OFO Mellansverige

 

Elite Hotell Academia, Suttungsgränd 6 Uppsala Program

 

Sker till: transplantationskoordinator@ akademiska.se senast 20/9

 

6-7 december

 

EDHEP

 

EDHEP Ett seminarium om konsten att möta människor i kris och sorg.

Målgrupp:

Sjuksköterskor och läkare verksamma inom intensivvården i hela OFO regionen

 

Vävnadsrådetshemsida här

 

 

 

 

 

Observera

Intresset för kurser gällande organdonation och transplantation brukar vara stort. Därför blir kurserna ofta snabbt fulltecknade. Skicka in din anmälan

i god tid för att försäkra dig om en plats.

 

Nationella utbildningar

Kalendarium på Vävnadsrådets hemsida finns här.

 

www.ofomellansverige.se 2015