Uppsala

Organisationen För Organdonation i Mellansverige

Kommande utbildningar i Uppsalaregionen 2019

Datum:

Utbildning:

Info

Anmälan

14-16 maj

AD - Avancerad donationsutbildning

Kursen är nationell och vänder sig till läkare och sjuksköterskor inom intensivvården som kommer i kontakt med organdonation.


23-24 maj

EDHEP

Ett seminarium om konsten att möta människor i kris och sorg. Målgrupp: sjuksköterskor och läkare verksamma inom intensivvården


10-11 december 2019

Utbildningsdagar om organdonation och transplantation. Målgrupp: sjuksköterskor och undersköterskor på operation/ anestesi och IVA i Uppsala-Örebroregionen.

Inbjudan och information finns här

E-post: nadine.weidenberg@akademiska.se


Observera

Intresset för kurser gällande organdonation och transplantation brukar vara stort. Därför blir kurserna ofta snabbt fulltecknade. Skicka in din anmälan

i god tid för att försäkra dig om en plats.


Nationella utbildningar 

Kalendarium på Vävnadsrådets hemsida finns här.


www.ofomellansverige.se 2015