Uppsala

Organisationen För Organdonation i Mellansverige

Kommande utbildningar i Uppsalaregionen 2019

Datum:

Utbildning:

Info

Anmälan

7-8 mars 2019

EDHEP

EDHEP Ett seminarium om konsten att möta människor i kris och sorg.

Målgrupp:

Sjuksköterskor och läkare verksamma inom intensivvården

 

Vänadsrådets hemsida se här

 

20-21 mars

 

Utbildningsdagar om organdonation och transplantation

Målgrupp: sjuksköterskor och undersköterskor på operation/anestesi och IVA i Uppsala-Örebroregionen

 

 

Inbjudan finns här

 

Kursen är full

Anmälan sker till E-post: linda.hedlund@akademiska.se

23-24 maj

EDHEP

Ett seminarium om konsten att möta människor i kris och sorg. Målgrupp: sjuksköterskor och läkare verksamma inom intensivvården

 

Vävnadsrådets hemsida se här

 

4-5 april

Årligt möte med Donationsansvariga sjuksköterskor och läkare på IVA och kontaktansvariga sjuksköterskor på operation och anestesi i Uppsala-Örebroregionen

 

information och anmälan finns här

 

14-16 maj

AD - Avancerad donationsutbildning

Kursen är nationell och vänder sig till läkare och sjuksköterskor inom intensivvården som kommer i kontakt med organdonation.

 

Vävnadsrådets hemsida se här

23-24 maj

EDHEP

Ett seminarium om konsten att möta människor i kris och sorg. Målgrupp: sjuksköterskor och läkare verksamma inom intensivvården

 

Vävnadsrådets hemsida se här

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observera

Intresset för kurser gällande organdonation och transplantation brukar vara stort. Därför blir kurserna ofta snabbt fulltecknade. Skicka in din anmälan

i god tid för att försäkra dig om en plats.

 

Nationella utbildningar

Kalendarium på Vävnadsrådets hemsida finns här.

 

www.ofomellansverige.se 2015