Uppsala

Organisationen För Organdonation i Mellansverige

Kommande utbildningar i Uppsalaregionen 2019


Observera

Intresset för kurser gällande organdonation och transplantation brukar vara stort. Därför blir kurserna ofta snabbt fulltecknade. Skicka in din anmälan

i god tid för att försäkra dig om en plats.


Nationella utbildningar 

Kalendarium på Vävnadsrådets hemsida finns här.


Datum:

Utbildning:

Info

Anmälan

3-4 oktober

EDHEP

Ett seminarium om konsten att möta människor i kris och sorg. Målgrupp: sjuksköterskor och läkare verkamma inom intensivvården.


5-6 december

EDHEP

Ett seminarium om konsten att möta människor i kris och sorg. Målgrupp: sjuksköterskor och läkare verksamma inom intensivvården


10-11 december 2019

Utbildningsdagar om organdonation och transplantation. Målgrupp: sjuksköterskor och undersköterskor på operation/ anestesi och IVA i Uppsala-Örebroregionen.

Inbjudan och information finns här

E-post: nadine.weidenberg@akademiska.se

www.ofomellansverige.se 2015