Vid donationsärende

Organisationen För Organdonation i Mellansverige

Jourhavande transplantationskoordinator:

020-224 224


Dessa tre protokoll skall skrivas ut och fyllas i av ansvarig läkare vid varje donationstillfälle:


  1. Protokoll för bestämmande av människans död
  2. Anamnes/Donatorskaraktärisering (obs två sidor)
  3. Journalhandling inför donationsingrepp (samtycke)


Då det är aktuellt med rättsmedicinsk obduktion skall även detta formulär fyllas i:

  1. Formulär med kontaktuppgifter som skall följa med till rättsmedicinsk obduktion


www.ofomellansverige.se 2015