Protokoll vid donation

Organisationen För Organdonation i Mellansverige

Jourhavande transplantationskoordinator:

020-224 224


Dessa tre protokoll skall skrivas ut och fyllas i av ansvarig läkare vid varje donationstillfälle:


  1. Protokoll för bestämmande av människans död (Socialstyrelsen)
  2. Medicinsk utredning/Donatorskaraktärisering (obs två sidor)
  3. Journalhandling för donationsingrepp på avliden donator (samtycke)www.ofomellansverige.se 2015