Hem

www.ofomellansverige.se 2015

Nytt från OFO:

2022-05-19

Uppdaterad lag 

Idag röstades nya regler för organdonation igenom i Riksdagen.

Uppdateringen av transplantationslagen: Lagen (1995:831) om transplantation m.m. kommer att träda i kraft den 1:a juli i år. Samtidigt publiceras Socialstyrelsens nya vägledning för donation.


2021-12-02

Nationella donationspärmen - DCD

finns nu på hemsidan här


Nationella donationspärmen - DBD

finns nu på hemsidan här


2021-11-16

Utbildningar samt möten VT 2022 finns nu uppdaterat under "utbildningar"2021-04-12

Den 23-24 mars genomfördes DCD (donation efter cirkulationsstillestånd) utbildning på Akademiska sjukhuset i Uppsala. Utbildningen genomfördes med hjälp av DCD teamet från Västerås. Med hjälp av modern it teknik kunde utbildningen genomföras trots gällande pandemirestriktioner. Efter utbildningen är nu CIVA på Akademiska sjukhuset redo att starta med DCD.


2021-01-04

Uppsala Örebro sjukvårdsregion byter namn till Sjukvårdsregion Mellansverige. Sjukvårdsregion Mellansverige är en av sex sjukvårdsregioner i Sverige och består av sju regioner: Region Dalarna, Region Södermanland, Region Västmanland, Region Värmland, Region Örebro län, Region Uppsala samt Region Gävleborg. 


2020-11-10

Slutgiltig proposition för ny donationlag blev i dag överlämnad från Regeringen till Riksdagen.

Du kan läsa denna här!


2020-03-17
Med anledning av det rådande läget med pandemi ska alla organdonatorer genomgå test för SARS-CoV-2 före donationsingreppet. Provet ska tas från både NPH och nedre luftvägarna och det bör tas i ett så tidigt skede som möjligt i processen.
 


Välkommen till OFO Mellansverige

Denna sida vänder sig främst till sjukvårdspersonal som arbetar med donation av organ och vävnader. 


Nationell donationspärm 

DBD


Nationell donationspärm

DCD

Funderat på donation - men osäker på hur du gör din vilja känd? 


  1. Prata med dina närstående. Var tydlig med hur du vill ha det! Passa samtidigt på att fråga hur dina närmaste ställer sig till donation.                                           
  2. Anmäl dig till Donationsregistret här.