Hem

Organisationen För Organdonation i Mellansverige

Välkommen till OFO Mellansverige

Denna sida vänder sig främst till sjukvårdspersonal som arbetar med donation av organ och vävnader. 


Funderat på donation - men osäker på hur du gör din vilja känd?

Det finns tre sätt. Alla tre sätten har samma giltighet, men det allra viktigaste är trots allt att du talar om för dina närstående hur just du vill ha det.


  1. Prata med dina närstående. Var tydlig med hur du vill ha det! Passa samtidigt på att fråga hur dina närmaste ställer sig till donation.


  1. Anmäl dig till Donationsregistret
här.

  1. Fyll i ett donationskort. Du hittar dessa på apotek och vårdcentraler. Donationskort kan även skrivas ut här. Det går också bra att kontakta oss på  OFO så skickar vi ett kort till dig med posten.


Nu finns även ett digitalt Donationskort som man kan ladda ner till sin mobiltelefon, både till Iphone och Android. Observera att det digitala Donationskortet endast sparas i din telefon.

Nytt från OFO:

2020-03-17
Med anledning av det rådande läget med pandemi ska alla organdonatorer genomgå test för SARS-CoV-2 före donationsingreppet. Detta bör tas i ett så tidigt skede som möjligt i processen.


Donatorskaraktärisering

En ny version som är gemensam för landet finns nu i Donationspärmen.


Nationella DCD-projektet

Slutkonferens för nationella DCD projektet arrangerades den 10 mars 2020. Därmed är projektet avslutat och ett nationelt införande av DCD har påbörjats. 
 


www.ofomellansverige.se 2015