OFO Stockholm

Organisationen För Organdonation i Mellansverige

OFO-Stockholm


Transplantationskoordinatorer


Øystein Jynge

Telefon: 073-699 45 51

E-post: oystein.jynge@sll.se


Maria Söderström

Telefon: 070-085 67 23

E-post: maria.soderstrom@sll.se


Jenni Jarsäter

Telefon: 072-595 51 86

E-post: jenni.jarsater@sll.se


Cecilia Bååth-Landar

Telefon: 072-582 33 00

E-post: cecilia.baath-landar@sll.seTimanställd:

Ann-Christin Croon  E-post: ann-christin.croon@sll.se
Besöksadress

Regionalt Donationscentrum

Norrbacka S3:01 RDC

Karolinska Universitetssjukhuset

Solna

171 76 Stockholm


Postadress

Regionalt Donationscentrum

Norrbacka S3:01 RDC

Karolinska Universitetssjukhuset

Solna

171 76 StockholmTelefon till växel

08-585 800 00


Fax

08-711 52 02


Gemensam E-post

transplantationskoordinator.karolinska@sll.se

www.ofomellansverige.se 2015