Donationsmanual

Organisationen För Organdonation i Mellansverige

 

Om Donationsmanualen

OFO Mellansverige tillhandahåller en Donationsmanual vilken är framtagen i samarbete med regionalt Donationsansvariga läkare och transplantationskirurger. Den är tänkt att vara ett praktiskt hjälpmedel samt en kunskapskälla för sjukvårdspersonal. Manualen finns i form av en pärm på alla IVA och operationsavdelningar inom OFO Mellansveriges region.

 

Manualen är uppdaterad i oktober 2014 och finns här för nedladdning och utskrift.

 

 

www.ofomellansverige.se 2015