Uppdrag

Organisationen För Organdonation i Mellansverige

OFOs uppdrag

Transplantationskoordinatorerna finns tillgängliga dygnet runt årets alla dagar genom en beredskapslinje. Koordinatorn samordnar kontakten mellan intensivvårdsavdelningen där donatorn finns och de transplanterande enheterna samt med övriga personer eller avdelningar som är inblandade i donationsprocessen.

 

Förutom det direkta arbetet vid donation så anordnar OFO utbildningar och föreläsningar om organdonation och transplantation. Detta sker ofta i samarbete med donationsansvariga sjuksköterskor och läkare ute på regionens sjukhus. Föreläsningarna vänder sig framförallt till sjukvårdspersonal och till skolor med sjukvårdsutbildningar men i vissa fall i även till allmänheten.

 

OFO står också för uppföljning, dokumentation, utveckling av arbetet, statistik m.m.

 

 

 

 

www.ofomellansverige.se 2015