Statistik

Organisationen För Organdonation i Mellansverige

År 2017

var det fler personer

i Sverige som blev organdonatorer än något år tidigare.

 

 

 

11 januari 2016

fanns det

1 560 298 personer anmälda i Donationsregistret

 

källa: livsviktigt.se

 

 

Aktuell statistik gällande avlidna organdonatorer i Norden år 2013-2017

 

2013

2014

2015

2016

2017

Sverige 9,9 miljoner.inv. Antal / PMI

151 / 15,7

166 / 17,3

167 / 17,0

185 / 18,7

188 / 18,8

Uppsala/Örebro regionen (2,1 milj) Antal/PMI

34 / 17,0

43 / 21,5

38 / 19,0

46 / 21,9

39 / 18,6

Stockholms region

(2,3 milj) Antal / PMI

26 / 11,8

41 / 18,6

43 / 18,7

44 / 19,1

46 / 20

Göteborgsregionen

(3,7 milj) Antal / PMI

60 / 16,7

55 / 15,3

66 / 17,8

63 / 17,0

59 / 15,5

Södra sjukvårdsregionen Malmö/Lund (1,8 milj inv.) Antal / PMI

31 / 17,2

27 / 15,0

20 / 11,1

32 / 17,8

44 / 24,4

Norge

5,2 milj inv

Antal / PMI

111 / 22,0

116 / 22,6

110 / 21,13

107 / 20,43

112 / 21,3

Finland

5,5 milj inv

Antal / PMI

95 / 17,5

120 / 21,9

126 / 22,97

132 / 23,99

116 / 21

Danmark

5,7 milj inv

Antal / PMI

58 / 10,2

79 / 13,8

85 / 14,72

89 / 15,21

97 / 16,5

Island

329 100 inv

Antal / PMI

4 / 12,4

3 / 9,2

12 / 36,46

8 / 23,7

6 / 17,3

PMI = Per miljon invånare Källa: Svensk transplantationsförening samt Scandiatransplant

För ytterligare statistik gällande donation och transplantationer se nedanstående länkar

 

Svenska siffror

 

Nordisk statistik

 

Internationella siffror för 2015

 

 

www.ofomellansverige.se 2015