Statistik

Organisationen För Organdonation i Mellansverige

År 2018

DCD (donation efter cirkulationsstillestånd) projekt startade i februari på sex pilotenheter.

Projektet avslutas 31 januari 2019.

 

 

 

1 juni 2018

fanns det

1 597 332 personer anmälda i Donationsregistret

 

källa: livsviktigt.se

 

 

Aktuell statistik gällande avlidna organdonatorer i Scandiatransplant år 2014-2018

 

2014

2015

2016

2017

2018

Sverige 10,1 miljoner.inv. Antal / PMI

166 / 17,3

167 / 17,0

185 / 18,7

188 / 18,8

182 / 17,8

Uppsala/Örebro regionen (2,0 milj) Antal/PMI

43 / 21,5

38 / 19,0

46 / 21,9

39 / 18,6

39 / 19,5

Stockholms region

(2,4 milj) Antal / PMI

41 / 18,6

43 / 18,7

44 / 19,1

46 / 20

43 / 17,9

Göteborgsregionen

(3,8 milj) Antal / PMI

55 / 15,3

66 / 17,8

63 / 17,0

59 / 15,5

63 / 16,6

Södra sjukvårdsregionen Malmö/Lund (1,9 milj inv.) Antal / PMI

27 / 15,0

20 / 11,1

32 / 17,8

44 / 24,4

37 / 19,5

Norge

5,3 milj inv

Antal / PMI

116 / 22,6

110 / 21,13

107 / 20,43

112 / 21,3

100 / 18,8

Finland

5,5 milj inv

Antal / PMI

120 / 21,9

126 / 22,97

132 / 23,99

116 / 21

108 / 19,6

Danmark

5,7 milj inv

Antal / PMI

79 / 13,8

85 / 14,72

89 / 15,21

97 / 16,5

85 / 14,4

Island

329 100 inv

Antal / PMI

3 / 9,2

12 / 36,46

8 / 23,7

6 / 17,3

10 / 28

Estland

1,3 milj inv

antal / PMI

 

 

 

 

33 / 25

PMI = Per miljon invånare Källa: Svensk transplantationsförening samt Scandiatransplant

För ytterligare statistik gällande donation och transplantationer se nedanstående länkar

 

Svenska siffror

 

Nordisk statistik

 

Internationella siffror för 2017

 

 

www.ofomellansverige.se 2015