Statistik

Organisationen För Organdonation i Mellansverige

År 2016

var det fler personer

i Sverige som blev organdonatorer än något år tidigare.

 

 

 

11 januari 2016

fanns det

1 560 298 personer anmälda i Donationsregistret

 

källa: livsviktigt.se

 

 

 

2012

2013

2014

2015

2016

Sverige 9,9 miljoner.inv. Antal / PMI

141 / 14,8

151 / 15,7

166 / 17,3

167 / 17,0

185 / 18,7

Uppsala/Örebro regionen (2,1 milj) Antal/PMI

42 / 21,0

34 / 17,0

43 / 21,5

38 / 19,0

46 / 21,9

Stockholms region

(2,3 milj) Antal / PMI

22 / 10,0

26 / 11,8

41 / 18,6

43 / 18,7

44 / 19,1

Göteborgsregionen

(3,7 milj) Antal / PMI

56 / 15,6

60 / 16,7

55 / 15,3

66 / 17,8

63 / 17,0

Södra sjukvårdsregionen Malmö/Lund (1,8 milj inv.) Antal / PMI

21 / 12,4

31 / 17,2

27 / 15,0

20 / 11,1

32 / 17,8

Norge

5,2 milj inv

Antal / PMI

116 / 23,3

111 / 22,0

116 / 22,6

110 / 21,13

107 / 20,43

Finland

5,5 milj inv

Antal / PMI

107 / 19,7

95 / 17,5

120 / 21,9

126 / 22,97

132 / 23,99

Danmark

5,7 milj inv

Antal / PMI

73 / 12,8

58 / 10,2

79 / 13,8

85 / 14,72

89 / 15,21

Island

329 100 inv

Antal / PMI

3 / 9,3

4 / 12,4

3 / 9,2

12 / 36,46

8 / 23,7

PMI = Per miljon invånare Källa: Svensk transplantationsförening samt Scandiatransplant

Aktuell statistik gällande avlidna organdonatorer i Norden år 2012-2016

För ytterligare statistik gällande donation och transplantationer se nedanstående länkar

 

Svenska siffror

 

Nordisk statistik

 

Internationella siffror för 2015

 

 

www.ofomellansverige.se 2015