OFO Stockholm

Organisationen För Organdonation i Mellansverige

 

Jourhavande transplantations

koordinator

telefon:

020-224 224

OFO Stockholm:

Transplantationskoordinatorer:

Öystein Jynge

Maria Söderström

Jenni Jarsäter

Cecilia Bååth Landar

 

Verksmahetschef RDC:

Linda Gyllström Krekula

 

Besöksadress:

Regionalt Donationscentrum

Norrbacka S3:01 RDC

Karolinska Universitetssjukhuset, Solna

171 76 Stockholm

 

Telefon växel:

08- 585 800 00

 

Gemensam E-post:

transplantationskoordinator.karolinska@sll.se

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

 

www.ofomellansverige.se 2015