Utbildningar

Organisationen För Organdonation i Mellansverige

 

OBS

intresset för kurser om donation brukar vara stort. Anmäl dig därför i god tid för att försäkra dig om en plats!

 

 

 

Utbildningar

 

 

OFO Mellansverige bedriver en stor utbildningsaktivitet inom området organdonation. I första hand till sjukvården.

 

För kalendarium till kommande kurser och utbildningar ber vi dig välja den region; Stockholm eller Uppsala som du tillhör i menyn för aktuella kurser och utbildningar.

 

 

Webbutbildning

Vävnadsrådets webbutbildning för sjukvårdspersonal hittar du här

 

 

 

 

 

 

 

www.ofomellansverige.se 2015