Hem

Välkommen till OFO Mellansverige

Denna sida vänder sig främst till sjukvårdspersonal som arbetar med donation av organ och vävnader. 


Nationell donationspärm 

DBD


Nationell donationspärm

DCD

Funderat på donation - men osäker på hur du gör din vilja känd? 


  1. Prata med dina närstående. Var tydlig med hur du vill ha det! Passa samtidigt på att fråga hur dina närmaste ställer sig till donation.                                           
  2. Anmäl dig till Donationsregistret här.                                   www.ofomellansverige.se 2015

Nytt från OFO:


2022-12-15

Nationella Donationspärmarna är  uppdaterade och finns här på hemsidan

Det nya innehållet till de fysiska pärmarna skickas ut till alla IVA och operationsavdelningar via post innan julhelgen.


Nationella Donationsmötet 30-31 mars 2023

anordnas på Djurönäset av Regionalt Donationscentrum/ Stockholm-Gotland. Anmälan samt mer information finner du här


2022-09-01

Ändring i föreskrifterna och allmännaråden (SOSFS 2005:10) om kriterier för bestämmande av människans död samt nytt protokoll för fastställande av död med direkta kriterier träder i kraft idag. Se här


2022-07-01

Ändring i Lag om transplantation mm (SFS 1995:831) träder i kraft idag. Ändringarna finns kortfattat beskrivna i ett nytt försättsblad till Nationella Donationspärmarna.            Se här.


2022-05-19

Uppdaterad lag 

Idag röstades nya regler för organdonation igenom i Riksdagen.

Uppdateringen av transplantationslagen: Lagen (1995:831) om transplantation m.m. kommer att träda i kraft den 1:a juli i år. Samtidigt publiceras Socialstyrelsens nya vägledning för donation.