Hem

Välkommen till OFO Mellansverige

Denna sida vänder sig främst till sjukvårdspersonal som arbetar med donation av organ och vävnader. 


Nationell donationspärm 

DBD


Nationell donationspärm

DCD

Funderat på donation - men osäker på hur du gör din vilja känd? 


  1. Prata med dina närstående. Var tydlig med hur du vill ha det! Passa samtidigt på att fråga hur dina närmaste ställer sig till donation.                                           
  2. Anmäl dig till Donationsregistret här.                                   www.ofomellansverige.se 2015

Nytt från OFO:


2022-09-01

Ändring i föreskrifterna och allmännaråden (SOSFS 2005:10) om kriterier för bestämmande av människans död samt nytt protokoll för fastställande av död med direkta kriterier träder i kraft idag. Se här


2022-07-01

Ändring i Lag om transplantation mm (SFS 1995:831) träder i kraft idag. Ändringarna finns kortfattat beskrivna i ett nytt försättsblad till Nationella Donationspärmarna.            Se här.


2022-05-19

Uppdaterad lag 

Idag röstades nya regler för organdonation igenom i Riksdagen.

Uppdateringen av transplantationslagen: Lagen (1995:831) om transplantation m.m. kommer att träda i kraft den 1:a juli i år. Samtidigt publiceras Socialstyrelsens nya vägledning för donation.


2021-12-02

Nationella donationspärmen - DCD

finns nu på hemsidan här


Nationella donationspärmen - DBD

finns nu på hemsidan här


2021-01-04

Uppsala Örebro sjukvårdsregion byter namn till Sjukvårdsregion Mellansverige. Sjukvårdsregion Mellansverige är en av sex sjukvårdsregioner i Sverige och består av sju regioner: Region Dalarna, Region Södermanland, Region Västmanland, Region Värmland, Region Örebro län, Region Uppsala samt Region Gävleborg.