Hem

Välkommen till OFO Mellansverige

Denna sida vänder sig främst till sjukvårdspersonal som arbetar med donation av organ och vävnader. 


Funderat på donation - men osäker på hur du gör din vilja känd? 


  1. Prata med dina närstående. Var tydlig med hur du vill ha det! Passa samtidigt på att fråga hur dina närmaste ställer sig till donation.                                           
  2. Anmäl dig till Donationsregistret här.                                   Nytt från OFO:


2021-10-15

Den 12-13 oktober genomfördes DCD utbildning på centralsjukhuset i Karlstad. De är därmed redo för att genomföra donationer via DCD processen. 


2021-04-12

Den 23-24 mars genomfördes DCD (donation efter cirkulationsstillestånd) utbildning på Akademiska sjukhuset i Uppsala. Utbildningen genomfördes med hjälp av DCD teamet från Västerås. Med hjälp av modern it teknik kunde utbildningen genomföras trots gällande pandemirestriktioner. Efter utbildningen är nu CIVA på Akademiska sjukhuset redo att starta med DCD.


2021-01-04

Uppsala Örebro sjukvårdsregion byter namn till Sjukvårdsregion Mellansverige. Sjukvårdsregion Mellansverige är en av sex sjukvårdsregioner i Sverige och består av sju regioner: Region Dalarna, Region Södermanland, Region Västmanland, Region Värmland, Region Örebro län, Region Uppsala samt Region Gävleborg. 


2020-11-10

Slutgiltig proposition för ny donationlag blev i dag överlämnad från Regeringen till Riksdagen.

Du kan läsa denna här!


2020-03-17
Med anledning av det rådande läget med pandemi ska alla organdonatorer genomgå test för SARS-CoV-2 före donationsingreppet. Provet ska tas från både NPH och nedre luftvägarna och det bör tas i ett så tidigt skede som möjligt i processen. Fr.o.m 5 maj ska även en CT thorax tas för att utesluta Covid-19 infektion.


Nationella DCD-projektet

Slutkonferens för nationella DCD projektet arrangerades den 10 mars 2020. Därmed är projektet avslutat och ett nationelt införande av DCD har påbörjats. 
 


www.ofomellansverige.se 2015