Hem

Organisationen För Organdonation i Mellansverige

Välkommen till OFO Mellansverige

Denna sida vänder sig främst till sjukvårdspersonal som arbetar med donation av organ och vävnader. 


Funderat på donation - men osäker på hur du gör din vilja känd? 

Det finns tre sätt. Alla tre sätten har samma giltighet, men det allra viktigaste är trots allt att du talar om för dina närstående hur just du vill ha det.


  1. Prata med dina närstående. Var tydlig med hur du vill ha det! Passa samtidigt på att fråga hur dina närmaste ställer sig till donation.                                           
  2. Anmäl dig till Donationsregistret här.                                   
  3. Skriftligt exempelvis Donationskort. Kortet förvaras i plånboken. Tyvärr hittas sällan dessa när de behövs så det viktigaste är att du talar om för dina närstående vad just du vill i denna fråga!Nytt från OFO:


2020-05-14

Ny Uppdaterad nationell Donationspärm har nu skickats ut till alla IVA och operationsenheter i landet. 


Covid-19

Trots det pressade läge som sjukvården befinner sig i på grund av Covid-19 pandemin, fortgår både organdonationer och transplantationer som tidigare. 


2020-03-17
Med anledning av det rådande läget med pandemi ska alla organdonatorer genomgå test för SARS-CoV-2 före donationsingreppet. Provet ska tas från både NPH och nedre luftvägarna och det bör tas i ett så tidigt skede som möjligt i processen. Fr.o.m 5 maj ska även en CT thorax tas för att utesluta Covid-19 infektion.


Donatorskaraktärisering

En ny version som är gemensam för landet finns nu i Donationspärmen.


Nationella DCD-projektet

Slutkonferens för nationella DCD projektet arrangerades den 10 mars 2020. Därmed är projektet avslutat och ett nationelt införande av DCD har påbörjats. 
 


www.ofomellansverige.se 2015