Statistik

Aktuell statistik gällande avlidna organdonatorer i Scandiatransplant år 2014-2020


2016

      2017

2018

2019

2020

Sverige        10,4 miljoner.inv.     Antal / PMI

185 / 18,7

 188 / 18,8

182 / 17,8

191 / 18,6

174 / 16,7

Sjukvårdsregion

Mellansverige

(2,2milj) Antal/PMI

46 / 21,9

  39 / 18,6

39 / 18,6

33 / 16,7

40 / 18,2

Stockholms region

(2,5 milj)         Antal / PMI

44 / 19,1

  46 / 20

43 / 17,9

42 / 18,3

52 / 20,8

Göteborgsregionen

(3,8 milj)         Antal / PMI

63 / 16,6

  59 / 15,5

63 / 16,6

84 /  22,1

57 / 15

Södra sjukvårdsregionen Malmö/Lund         (1,9 milj inv.)         Antal / PMI

32 / 17,8

  44 / 24,4

37 / 19,5

28 / 14,7

25 / 13,2

Norge

5,3 milj inv

Antal / PMI

107 / 20,43

  112 / 21,3

100 / 18,8

113 / 21,1

101 / 18,8

Finland

5,5 milj inv

Antal / PMI

132 / 23,99

  116 / 21

108 / 19,6

141 / 25,5

121 / 21,9

Danmark

5,9 milj inv

Antal / PMI

89 / 15,21

  97 / 16,5

85 / 14,4

100 / 16,8

121 / 20,4

Island

368 010 inv

Antal / PMI

8 / 23,7

  6 / 17,3

10 / 28

7 / 19,3

 4 / 10.9

Estland

1,3 milj inv

antal / PMI33 / 25

25 / 18,9

33 / 24.8

PMI = Per miljon invånare                    Källa: Svensk transplantationsförening samt Scandiatransplant

För ytterligare statistik gällande donation och transplantationer se nedanstående länkar


Svenska siffror

Via Svensk transplantationsförening hittar du här.


Scandiatransplants statistik

finns här.


Internationella siffror för 2018

se Newsletter transplant som publiceras av Council of Europe som finns att ladda ner som PDF här.April 2021

Uppdaterad med senaste befolkningsstatistiken från SCB


År 2018

DCD (donation efter cirkulationsstillestånd) projekt startade i februari på sex pilotenheter.

Projektet  avslutades 31 januari 2019. En slutkonferens hölls i mars 2020.


Nu införs DCD successivt på fler sjukhus runt om i Sverige. 

www.ofomellansverige.se 2015