Statistik

Aktuell statistik gällande avlidna organdonatorer i Scandiatransplant år 2017-2021


      2017

2018

2019

2020

2021

Sverige        10,4 miljoner.inv.     Antal / PMI

 188 / 18,8

182 / 17,8

191 / 18,6

174 / 16,7

192 / 18,5

Sjukvårdsregion

Mellansverige

(2,2milj) Antal/PMI

  39 / 18,6

39 / 18,6

33 / 16,7

40 / 18,2

30 / 13,6

Stockholms region

(2,5 milj)         Antal / PMI

  46 / 20

43 / 17,9

42 / 18,3

52 / 20,8

48 / 19,2

Göteborgsregionen

(3,8 milj)         Antal / PMI

  59 / 15,5

63 / 16,6

84 /  22,1

57 / 15

71 / 18,7

Södra sjukvårdsregionen Malmö/Lund         (1,9 milj inv.)         Antal / PMI

  44 / 24,4

37 / 19,5

28 / 14,7

25 / 13,2

43 / 22,6

Norge

5,3 milj inv

Antal / PMI

  112 / 21,3

100 / 18,8

113 / 21,1

101 / 18,8

95 / 17,5

Finland

5,5 milj inv

Antal / PMI

  116 / 21

108 / 19,6

141 / 25,5

121 / 21,9

119 / 21,4

Danmark

5,9 milj inv

Antal / PMI

  97 / 16,5

85 / 14,4

100 / 16,8

121 / 20,4

101 / 16,9

Island

368 010 inv

Antal / PMI

  6 / 17,3

10 / 28

7 / 19,3

 4 / 10.9

11 / 29,4

Estland

1,3 milj inv

antal / PMI


33 / 25

25 / 18,9

33 / 24.8

21 / 15,8

PMI = Per miljon invånare                    Källa: Svensk transplantationsförening samt Scandiatransplant

För ytterligare statistik gällande donation och transplantationer se nedanstående länkar


Svenska siffror

Via Svensk transplantationsförening hittar du här.


Scandiatransplants statistik

finns här.


Internationella siffror för 2020

se Newsletter transplant som publiceras av Council of Europe som finns att ladda ner som PDF här.
År 2021

Av 192 donatorer i Sverige var 27 DCD donatorer


April 2021

Uppdaterad med senaste befolkningsstatistiken från SCB


År 2018

DCD (donation efter cirkulationsstillestånd) projekt startade i februari på sex pilotenheter.

Projektet  avslutades 31 januari 2019. En slutkonferens hölls i mars 2020.


Nu införs DCD successivt på fler sjukhus runt om i Sverige. www.ofomellansverige.se 2015