Statistik

Organisationen För Organdonation i Mellansverige

Aktuell statistik gällande avlidna organdonatorer i Scandiatransplant år 2014-2018


2014

2015

2016

      2017

2018

Sverige        10,1 miljoner.inv.     Antal / PMI

166 / 17,3

167 / 17,0

185 / 18,7

 188 / 18,8

182 / 17,8

Uppsala/Örebro regionen (2,0 milj) Antal/PMI

43 / 21,5

38 / 19,0

46 / 21,9

  39 / 18,6

39 / 19,5

Stockholms region

(2,4 milj)         Antal / PMI

41 / 18,6

43 / 18,7

44 / 19,1

  46 / 20

43 / 17,9

Göteborgsregionen

(3,8 milj)         Antal / PMI

55 / 15,3

66 / 17,8

63 / 17,0

  59 / 15,5

63 / 16,6

Södra sjukvårdsregionen Malmö/Lund         (1,9 milj inv.)         Antal / PMI

27 / 15,0

20 / 11,1

32 / 17,8

  44 / 24,4

37 / 19,5

Norge

5,3 milj inv

Antal / PMI

116 / 22,6

110 / 21,13

107 / 20,43

  112 / 21,3

100 / 18,8

Finland

5,5 milj inv

Antal / PMI

120 / 21,9

126 / 22,97

132 / 23,99

  116 / 21

108 / 19,6

Danmark

5,7 milj inv

Antal / PMI

79 / 13,8

85 / 14,72

89 / 15,21

  97 / 16,5

85 / 14,4

Island

329 100 inv

Antal / PMI

3 / 9,2

12 / 36,46

8 / 23,7

  6 / 17,3

10 / 28

Estland

1,3 milj inv

antal / PMI

33 / 25

PMI = Per miljon invånare                    Källa: Svensk transplantationsförening samt Scandiatransplant

För ytterligare statistik gällande donation och transplantationer se nedanstående länkar


Svenska siffror

Via Svensk transplantationsförening hittar du r.


Nordisk statistik

via Scandiatransplant finns här.


Internationella siffror för 2017

se Newsletter transplant som publiceras av Council of Europe som finns att ladda ner som PDF här.År 2018

DCD (donation efter cirkulationsstillestånd) projekt startade i februari på sex pilotenheter.

Projektet  avslutas 31 januari 2019.
1 juni 2018

fanns det

1 597 332 personer anmälda i Donationsregistret


källa: livsviktigt.sewww.ofomellansverige.se 2015