Statistik

Organisationen För Organdonation i Mellansverige

Aktuell statistik gällande avlidna organdonatorer i Scandiatransplant år 2014-2018


2015

2016

      2017

2018

2019

Sverige        10,3 miljoner.inv.     Antal / PMI

167 / 17,0

185 / 18,7

 188 / 18,8

182 / 17,8

191 / 18,6

Uppsala/Örebro regionen (2,1 milj) Antal/PMI

38 / 19,0

46 / 21,9

  39 / 18,6

39 / 19,5

33 / 16,7

Stockholms region

(2,4 milj)         Antal / PMI

43 / 18,7

44 / 19,1

  46 / 20

43 / 17,9

42 / 18,3

Göteborgsregionen

(3,9 milj)         Antal / PMI

66 / 17,8

63 / 17,0

  59 / 15,5

63 / 16,6

84 /  22,1

Södra sjukvårdsregionen Malmö/Lund         (1,9 milj inv.)         Antal / PMI

20 / 11,1

32 / 17,8

  44 / 24,4

37 / 19,5

28 / 14,7

Norge

5,3 milj inv

Antal / PMI

110 / 21,13

107 / 20,43

  112 / 21,3

100 / 18,8

113 / 21,1

Finland

5,5 milj inv

Antal / PMI

126 / 22,97

132 / 23,99

  116 / 21

108 / 19,6

141 / 25,5

Danmark

5,9 milj inv

Antal / PMI

85 / 14,72

89 / 15,21

  97 / 16,5

85 / 14,4

100 / 16,8

Island

355 620 inv

Antal / PMI

12 / 36,46

8 / 23,7

  6 / 17,3

10 / 28

7 / 19,3

Estland

1,3 milj inv

antal / PMI
33 / 25

25 / 18,9

PMI = Per miljon invånare                    Källa: Svensk transplantationsförening samt Scandiatransplant

För ytterligare statistik gällande donation och transplantationer se nedanstående länkar


Svenska siffror

Via Svensk transplantationsförening hittar du här.


Scandiatransplants statistik

finns här.


Internationella siffror för 2018

se Newsletter transplant som publiceras av Council of Europe som finns att ladda ner som PDF här.År 2018

DCD (donation efter cirkulationsstillestånd) projekt startade i februari på sex pilotenheter.

Projektet  avslutades 31 januari 2019. En slutkonferens hölls i mars 2020.


Nu införs DCD successivt på fler sjukhus runt om i Sverige. 

www.ofomellansverige.se 2015