Uppsala

Kommande utbildningar och möten 2024

OFO Sjukvårdsregion Mellansverige 

Datum:

Utbildning/möte:

Info

Anmälan och frågor5 mars

2024Webbaserad grundutbildning om organdonation DCD och DBD

Kursen är gratis och sker i realtid. 

Innehållet täcker hela donationsprocessen: möjligadonatorer, styrande lagar och föreskrifter, samtal med närstående, koordinatornsroll, fastställande av totalhjärninfarkt, vård av donator,  donators-operationen samt kort om  transplantationer.

Målgrupp: läkare, sjuksköterskor och undersköterskor på operation/anestesi och intensivvårdsavdelningar 


Anmälan samt info:

nadine.weidenberg@akademiska.seIngen begränsning i antal deltagare.


Välkommen!


6 mars

2024


Webbaserad grundutbildning om organdonation DCD och DBD


Samma innehåll samt målgrupp som ovanstående den 5/3


Anmälan samt info: 

nadine.weidenberg@akademiska.se

7-8 mars

2024

EDHEP

Ett seminarium i interaktiv form omkonsten att möta människor i kris och sorg. Målgrupp: läkare och sjuksköterskor inom intensivvård i hela landet


Kursort:

Friiberghs herrgård

Örsundsbro

Anmälan sker via Vävnadsrådets hemsida se här

14 maj

2024


NYTT


Webbaserad fördjupningskurskurs om DCD (donation efter cirkulationsstillestånd)


Inga förkunskaper krävs, passar både som repetition och grundutbildning i DCD processen.


Tid: 08:00-12:00

Kursen är gratis.

Innehåll:

Grundläggande information om hela DCD processen: Styrande lagar och föreskrifter, möjlig DCD donator, prognosticering av död, medicinsk utredning,organbevarande behandling, avbrytande av livsuppehållande behandling, palliation & donationsoperationen.

Målgrupp: läkare, sjuksköterskor och undersköterskor på operation/anestesi och intensivvårdsavdelningar. Även andra specialiteter som vill lära mer om DCD donation är välkomna.

Ingen begränsing i antal deltagare.


Mer information samt anmälan hittar du här


16-17 maj 

2024

EDHEP

Ett seminarium i interaktiv form omkonsten att möta människor i kris och sorg. Målgrupp: läkare och sjuksköterskor inom intensivvård i hela landet


Kursort: Friiberghs herrgård. Örsundsbro

Anmälan sker på Vävnadsrådets hemsida, se här

16 maj

2024

Digital träff samtliga DAL i Sjukvårdsregion MellansverigeTid: förmiddag

Lokal: Teams

Inbjudan samt länk kommer inom kort

16 maj 

2024

Digital träff samtliga DAS i Sjukvårdsregion Mellansverige


Tid: eftermiddag

Lokal: Teams

Inbjudan samt länk kommer inom kort

17 maj 

2024

Digital träff för samtliga KAS (kontaktpersoner på anestesi och operation) i Sjukvårdsregion Mellansverige


Tid: förmiddag

Lokal: Teams

Inbjudan samt länk kommer inom kort1 oktober

2024Webbaserad grundutbildning om organdonation DCD och DBD

Kursen är gratis och sker i realtid.

Innehållet täcker hela donationsprocessen: möjligadonatorer, styrande lagar och föreskrifter, samtal med närstående, koordinatornsroll, fastställande av totalhjärninfarkt, vård av donator, donators-operationen samt kort om transplantationer.

Målgrupp: läkare, sjuksköterskor och undersköterskor på operation/anestesi och intensivvårdsavdelningar

Mer information och anmälan kommer under våren.

Ingen begränsning i antal deltagare.


Välkommen!

2 oktober

2024

Webbaserad grundutbildning om organdonation DCD och DBD

Samma innehåll samt målgrupp som ovanstående den 1/3


Mer information kommer under våren, se ovan


Observera

Intresset för kurser gällande organdonation och transplantation brukar vara stort. Därför blir kurserna ofta snabbt fulltecknade. Skicka in din anmälan

i god tid för att försäkra dig om en plats.


Nationella utbildningar 

Kalendarium på Vävnadsrådets hemsida finns här.


www.ofomellansverige.se 2015