Uppsala

Kommande utbildningar och möten 2022 för Uppsalaregionen (Sjukvårdsregion Mellansverige) 

Datum:

Utbildning/möte:

Info

Anmälan och frågor

10 februari 2022


Regionmöte OFO Uppsala regionen

TEAMS möte 14:30-16


Länk med inbjudan kommer

9 mars

2022

Webbbaserad grundutbilding om organdonation

Kursen sker on-line i realtid och innehåller bl.a möjligadonatorer, samtyckesregler, koordinatornsroll, fastställande av totalhjärninfarkt, vård av donator och donatorsoperationen. 

Målgrupp: läkare, sjuksköterskor och undersköterskor på operation/anestesi och intensivvårdsavdelningar i OFO Uppsala regionen

Inbjudan kommer inom kort

10 mars

2022

Webbasserad grundutbildning

om organdonation

Samma innehåll samt målgrupp som ovanstående den 9/3

Inbjudan kommer inom kort

24-25 mars 2022 

EDHEP Ett seminarium i interaktiv form om konsten att möta människor i kris och sorg. Målgrupp: läkare och sjuksköterskor inom intensivvård från hela landet.


Kursort:

Friiberghs Herrgård Örsundsbro

Anmälan sker på Vävnadsrådets hemsida här


Frågor via E-mail till:

karin.lind@akademiska.se

5-6 maj

2022

Årligt möte med DAS, KAS och DALAR i OFO Uppsala regionen

Möte på plats i Uppsala med innehåll: nyheter, diskussioner och grupparbeten.

Preliminärt program:

Dag 1

möte med DAL och DAS heldag, KAS ansluter efter lunch.

DAG 2 möte med DAS och KAS


Inbjudan med mer information kommer senare

18-20 maj 2022

Avancerad Donationsutbildning AD

en fördjupande utbildning om orandonation för intensivvårds sjuksköterskor och läkare


Kursort:

Radisson Blu Hotel, Uppsala

Anmälan sker på Vävnadsrådets hemsida härObservera

Intresset för kurser gällande organdonation och transplantation brukar vara stort. Därför blir kurserna ofta snabbt fulltecknade. Skicka in din anmälan

i god tid för att försäkra dig om en plats.


Nationella utbildningar 

Kalendarium på Vävnadsrådets hemsida finns här.


www.ofomellansverige.se 2015