Uppsala

Organisationen För Organdonation i Mellansverige

Kommande utbildningar i Uppsalaregionen 2020


Observera

Intresset för kurser gällande organdonation och transplantation brukar vara stort. Därför blir kurserna ofta snabbt fulltecknade. Skicka in din anmälan

i god tid för att försäkra dig om en plats.


Nationella utbildningar 

Kalendarium på Vävnadsrådets hemsida finns här.


Datum:

Utbildning:

Info

Anmälan

1-2 april

2020

Utbildningsdagar om organdonation och transplantation. Målgrupp: sjuksköterskor och undersköterskor på operation/ anestesi och IVA i Uppsala-Örebroregionen.

INSTÄLLT pga Covid-19 pandemi. Vi återkommer med nya datum så snart vi kan

E-post:

nadine.weidenberg@akademiska.se

14-15 maj 2020

Årligt möte med DAS och DAL samt kontaktperoner på operation och anestesi inom OFO Uppsala-Örebroregionen

INSTÄLLT

se ovan


www.ofomellansverige.se 2015