Uppsala

Kommande utbildningar i Uppsalaregionen (Sjukvårdsregion Mellansverige) 2021

Datum:

Utbildning:

Info

Anmälan och frågor

26 januari 2021

DAL/DAS möte hela Sjukvårdsregion Mellansverige

Mötet hålls på TEAMS

Länk kom med inbjudan

Tid: 14-16


christina.andreasson

@akademiska.se

 9 februari 2021

DAL/DAS möte regionerna: Gävleborg och Dalarna

Mötet hålls på TEAMS

Tid: 14-16


christina.andreasson

@akademiska .se


10 februari 2021

DAL/DAS möte regionerna Örebro län och Värmland

Mötet hålls på TEAMS 

Tid: 14-16


christina.andreasson

@akademiska.se


1 februari

2021

DAL/DAS möte regionerna Södermanland, Västmanland och Uppsala

Mötet hålls på TEAMS

Tid: 14-16


christina.andreasson

@akademiska.se11 och 12

mars 2021

Utbildningsdag om organdonation.

Målgrupp: läkare, sjuksköterskor och undersköterskor på operation/anestesi och IVA i Sjukvårdsregion Mellansverige

Nytt koncept med on-line utbildning via TEAMS. 

Endagsutbildning med samma program båda dagarna. 

Tid: 08:00-14:00

Kostnad: Gratis

Länk med inbjudan kommer via E-post till dem som anmält sig.


nadine.weidenberg

@akademiska.se

20 maj 2021

Regionmöte Sjukvårdsregion Mellansverige (tidigare Uppsala-Örebro)

Målgrupp: DAL och DAS


Mötet hålls på TEAMS

Tid: Länk med inbjudan kommer via E-post

Frågor sänds till:

caroline.olofsson@regiongavleborg.se

christina.andreasson@akademiska.seMed anledning av rådande pandemi har alla planerade möten och utbildningar under första halvåret 2021 ställts om till digital form.Observera

Intresset för kurser gällande organdonation och transplantation brukar vara stort. Därför blir kurserna ofta snabbt fulltecknade. Skicka in din anmälan

i god tid för att försäkra dig om en plats.


Nationella utbildningar 

Kalendarium på Vävnadsrådets hemsida finns här.


www.ofomellansverige.se 2015