Uppsala

Kommande utbildningar och möten 2023 för Uppsalaregionen (Sjukvårdsregion Mellansverige) 

Datum:

Utbildning/möte:

Info

Anmälan och frågor

11 - 12 maj 2023

EDHEP Ett seminarium i interaktiv form omkonsten att möta människor i kris och sorg. Målgrupp: läkare och sjuksköterskor inom intensivvård i hela landet


Kursort:

Friiberghs Herrgård,

Örsundsbro

4 - 5 maj

2023

Årligt möte med DAL, DAS och KAS för Sjukvårdsregion Mellansverige

Plats:

Uppsala Akademiska sjukhuset. 

Dag 1: DAL, DAS samt KAS

Dag 2: DAS och KAS 
3 oktober

2023

Webbaserad grundutbildning om organdonation

Kursen sker on-line i realtid och innehåller bl.a möjligadonatorer, samtyckesregler, koordinatornsroll, fastställande av totalhjärninfarkt, vård av donator och donatorsoperationen.

Målgrupp: läkare, sjuksköterskor och undersköterskor på operation/anestesi och intensivvårdsavdelningar i OFO Uppsala regionen


4 oktober

2023

Webbaserad grundutbildning om organdonation

Samma innehåll samt målgrupp som ovanstående den 3/10Observera

Intresset för kurser gällande organdonation och transplantation brukar vara stort. Därför blir kurserna ofta snabbt fulltecknade. Skicka in din anmälan

i god tid för att försäkra dig om en plats.


Nationella utbildningar 

Kalendarium på Vävnadsrådets hemsida finns här.


www.ofomellansverige.se 2015