Uppsala

Kommande utbildningar och möten 2022 för Uppsalaregionen (Sjukvårdsregion Mellansverige) 

Datum:

Utbildning/möte:

Info

Anmälan och frågor

6-7 oktober

2022

EDHEP Ett seminarium i interaktiv form om konsten att möta människor i kris och sorg. Målgrupp: lälkare och sjuksköterskor inom intensivvård från hela landet.


Kursort:

Friiberghs Herrrgård, Örsundsbro

Anmälan sker på Vävnadsrådets hemsida.


Kursen är full

18 oktober 2022

Webbaserad grundutbildning om organdonation

Kursen sker on-line i realtid och innehåller bl.a möjligadonatorer, samtyckesregler, koordinatornsroll, fastställande av totalhjärninfarkt, vård av donator och donatorsoperationen. 

Målgrupp: läkare, sjuksköterskor och undersköterskor på operation/anestesi och intensivvårdsavdelningar i OFO Uppsala regionen


Inbjudan kommer i augusti

19 oktober 2022

Webbaserad grundutbildning om organdonation

Samma innehåll samt målgrupp som ovanstående den 18/10


Inbjudan kommer inom kort

29 november 2022

Regionmöte hela OFO Mellansverige, Stockholm-Gotland samt Sjukvårdsregion Mellansverige


Tid: 09:00-16:00

Plats: Akademiska sjukhuset i Uppsala

Agenda samt inbjudan kommer under hösten

8-9 december 2022

EDHEP Ett seminarium i interaktiv form om konsten att möta människor i kris och sorg. Målgrupp: läkare och sjuksköterskor inom intensivvård i hela landet


Kursort:

Friiberghs Herrgård, Örsundsbro

Anmälan sker på Vävnadsrådets hemsida.


Kursen är full


Observera

Intresset för kurser gällande organdonation och transplantation brukar vara stort. Därför blir kurserna ofta snabbt fulltecknade. Skicka in din anmälan

i god tid för att försäkra dig om en plats.


Nationella utbildningar 

Kalendarium på Vävnadsrådets hemsida finns här.


www.ofomellansverige.se 2015