Uppsala

Kommande utbildningar och möten 2022-23 för Uppsalaregionen (Sjukvårdsregion Mellansverige) 

Datum:

Utbildning/möte:

Info

Anmälan och frågor

29 november 2022

Regionmöte hela OFO Mellansverige, Stockholm-Gotland samt Sjukvårdsregion Mellansverige


Tid: 09:00-16:00

Plats: Akademiska sjukhuset i Uppsala


Agenda finns här

Anmälan senast 9/11 till: transplantationskoordinator@

akademiska.se

8-9 december 2022

EDHEP Ett seminarium i interaktiv form om konsten att möta människor i kris och sorg. Målgrupp: läkare och sjuksköterskor inom intensivvård i hela landet


Kursort:

Friiberghs Herrgård, Örsundsbro

Anmälan sker på Vävnadsrådets hemsida.


Kursen är full

16 - 17 mars

2023

EDHEP Ett seminarium i interaktiv form om konsten att möta människor i kris och sorg. Målgrupp: läkare och sjuksköterskor inom intensivvård i hela landet


Kursort:

Friiberghs Herrgård,

Örsundsbro

21 mars 2023

Webbaserad grundutbildning om organdonation


Kursen sker on-line i realtid och innehåller bl.a möjligadonatorer, samtyckesregler, koordinatornsroll, fastställande av totalhjärninfarkt, vård av donator och donatorsoperationen.

Målgrupp: läkare, sjuksköterskor och undersköterskor på operation/anestesi och intensivvårdsavdelningar i OFO Uppsala regionen


Mer information kommer

22 mars

2023

Webbaserad grundutbildning om organdonation

Samma innehåll samt målgrupp som ovanstående den 21/3


Mer information kommer

11 - 12 maj 2023

EDHEP Ett seminarium i interaktiv form omkonsten att möta människor i kris och sorg. Målgrupp: läkare och sjuksköterskor inom intensivvård i hela landet


Kursort:

Friiberghs Herrgård,

Örsundsbro


Observera

Intresset för kurser gällande organdonation och transplantation brukar vara stort. Därför blir kurserna ofta snabbt fulltecknade. Skicka in din anmälan

i god tid för att försäkra dig om en plats.


Nationella utbildningar 

Kalendarium på Vävnadsrådets hemsida finns här.


www.ofomellansverige.se 2015