Uppsala

Kommande utbildningar och möten 2023 för Uppsalaregionen (Sjukvårdsregion Mellansverige) 

Datum:

Utbildning/möte:

Info

Anmälan och frågor3 oktober

2023Webbaserad grundutbildning om organdonation

Kursen sker on-line i realtid och innehåller bl.a möjligadonatorer, samtyckesregler, koordinatornsroll, fastställande av totalhjärninfarkt, vård av donator och donatorsoperationen.

Målgrupp: läkare, sjuksköterskor och undersköterskor på operation/anestesi och intensivvårdsavdelningar i OFO Uppsala regionen


4 oktober

2023

Webbaserad grundutbildning om organdonation

Samma innehåll samt målgrupp som ovanstående den 3/10


19-20 oktober 2023

EDHEP

Ett seminarium i interaktiv form omkonsten att möta människor i kris och sorg. Målgrupp: läkare och sjuksköterskor inom intensivvård i hela landet


Kursort:

Friiberghs herrgård

Örsundsbro

Anmälan sker på Vävnadsrådets hemsida, här

23-24 november 

2023

EDHEP

Ett seminarium i interaktiv form omkonsten att möta människor i kris och sorg. Målgrupp: läkare och sjuksköterskor inom intensivvård i hela landet


Kursort:

Friiberghs herrgård

Örsundsbro

Anmälan sker via Vävnadsrådets hemsida, här

29 november

2023

Regionmöte för DAL och DAS sjukvårdsregion Mellansverige

Kursort: Uppsala

Mer information kommer efter sommarenObservera

Intresset för kurser gällande organdonation och transplantation brukar vara stort. Därför blir kurserna ofta snabbt fulltecknade. Skicka in din anmälan

i god tid för att försäkra dig om en plats.


Nationella utbildningar 

Kalendarium på Vävnadsrådets hemsida finns här.


www.ofomellansverige.se 2015