Uppsala

Kommande utbildningar och möten 2023 för Uppsalaregionen (Sjukvårdsregion Mellansverige) 

Datum:

Utbildning/möte:

Info

Anmälan och frågor

16 - 17 mars

2023

EDHEP Ett seminarium i interaktiv form om konsten att möta människor i kris och sorg. Målgrupp: läkare och sjuksköterskor inom intensivvård i hela landet


Kursort:

Friiberghs Herrgård,

Örsundsbro

21 mars 2023

Webbaserad grundutbildning om organdonation


Kursen sker on-line i realtid och innehåller bl.a möjligadonatorer, samtyckesregler, koordinatornsroll, fastställande av totalhjärninfarkt, vård av donator och donatorsoperationen.

Målgrupp: läkare, sjuksköterskor och undersköterskor på operation/anestesi och intensivvårdsavdelningar i OFO Uppsala regionen


22 mars

2023

Webbaserad grundutbildning om organdonation

Samma innehåll samt målgrupp som ovanstående den 21/3


23 mars

2023

Avstämningsmöte DAL och DAS i Sjukvårdsregion MellansverigeTEAMs möte kl 14:30- 16:00

Kortare avstämningsmöte med möjlighet till information, diskussion samt frågor.


Mejl med länk till mötet kommer via E-post

Om du inte fått denna mejla till : transplantationskoordinator@akademiska.se

11 - 12 maj 2023

EDHEP Ett seminarium i interaktiv form omkonsten att möta människor i kris och sorg. Målgrupp: läkare och sjuksköterskor inom intensivvård i hela landet


Kursort:

Friiberghs Herrgård,

Örsundsbro

4 - 5 maj

2023

Årligt möte med DAL, DAS och KAS för Sjukvårdsregion Mellansverige

Plats:

Uppsala Akademiska sjukhuset. 

Dag 1: DAL, DAS samt KAS

Dag 2: DAS och KAS 


Inbjudan, information och program kommer senare


Observera

Intresset för kurser gällande organdonation och transplantation brukar vara stort. Därför blir kurserna ofta snabbt fulltecknade. Skicka in din anmälan

i god tid för att försäkra dig om en plats.


Nationella utbildningar 

Kalendarium på Vävnadsrådets hemsida finns här.


www.ofomellansverige.se 2015