Uppsala

Kommande utbildningar och möten för Uppsalaregionen (Sjukvårdsregion Mellansverige) 

Datum:

Utbildning/möte:

Info

Anmälan och frågor

6 oktober

2021

Kl: 14-16TEAMS möte för kontaktansvariga sjuksköterskor (KAS) på operation och anestesi i Sjukvårdsregion Mellansverige


Information gällande donationsläget samt diskussioner och erfarenhetsutbyte 

Anmälan samt eventuella frågor sänds till:

nadine.weidenberg@akademiska.se

7-8

oktober

2021

EDHEP Ett seminarium i interaktiv form om konsten att möta människor i kris och sorg. Målgrupp: läkare och sjuksköterskor inom intensivvård från hela landet.


Kursort:

Friiberghs Herrgård, Örsundsbro


OBS!

Inställd pga pågående pandemi

20 oktober 2021

Kl: 14:30-16

TEAMS möte för DAL och DAS i Sjukvårdsregion MellansverigeDialogmöte samt uppdatering angående aktuellt  donationsläge. Arrangeras av rDAS, rDAL och transplantations-koordinatorerna på OFO Uppsala


Inbjudan kommer under hösten

21 oktober 2021

Kl 08-14

Webbaserad

Grundutbildning i organdonation 


Målgrupp: undersköterskor, sjuksköterskor och läkare som arbetar på IVA och operation i Sjukvårdsregion Mellansverige


Anmälan samt frågor sänds till: nadine.weidenberg@akademiska.se

22 oktober 2021

Kl. 08-14

Webbaserad

Grundutbildning i organdonation

Målgrupp:

undersköterskor, sjuksköterskor och läkare som arbetar på IVA och operation i Sjukvårdsregion Mellansverige


Anmälan samt frågor sänds till:

nadine.weidenberg@akademiska.se

25-26 november 2021

EDHEP Ett seminarium i interaktiv form om konsten att möta människor i kris och sorg. Målgrupp: läkare och sjuksköterskor inom intensivvård från hela landet.


Kursort:

Friiberghs Herrgård Örsundsbro

Anmälan sker på Vävnadsrådets hemsida här


Frågor via E-mail till:

karin.lind@akademiska.seMed anledning av rådande pandemi har alla planerade möten och utbildningar under första halvåret 2021 ställts om till digital form.Observera

Intresset för kurser gällande organdonation och transplantation brukar vara stort. Därför blir kurserna ofta snabbt fulltecknade. Skicka in din anmälan

i god tid för att försäkra dig om en plats.


Nationella utbildningar 

Kalendarium på Vävnadsrådets hemsida finns här.


www.ofomellansverige.se 2015