Uppdrag

 OFOs uppdrag

Transplantationskoordinatorerna finns tillgängliga dygnet runt årets alla dagar genom en beredskapslinje. Koordinatorn samordnar kontakten mellan intensivvårdsavdelningen där donatorn finns och de transplanterande enheterna samt med övriga personer eller avdelningar som är inblandade i donationsprocessen.


Förutom det direkta arbetet vid donation så anordnar OFO utbildningar och föreläsningar om organdonation och transplantation. Detta sker ofta i samarbete med donationsansvariga sjuksköterskor och läkare ute på regionens sjukhus. Föreläsningarna vänder sig framförallt till sjukvårdspersonal och till skolor med sjukvårdsutbildningar men i vissa fall i även till allmänheten.


OFO står också för uppföljning, dokumentation,  utveckling av arbetet, statistik m.m.


Från och med hösten 2018 ingår OFO Stockholm i den nyetablerade organisationen RDC - Regionalt Donationscentrum och samverkar i donationfrämjande arbete med övriga professioner i centrat. Den jourhavande funktionen fungerar som tidigare.  www.ofomellansverige.se 2015