OFO Stockholm

OFO Stockholm:

Transplantationskoordinatorer:

Öystein Jynge

Maria Söderström

Jenni Jarsäter

Cecilia Bååth 

Ylva Andreasson


   

Verksmahetschef Regionalt Donationscentrum (RDC):              

Linda Gyllström Krekula   


Besöksadress:

Regionalt Donationscentrum

RDc, S2:07

Karolinska Universitetssjukhuset, Solna

171 76 Stockholm


Telefon växel: 

08-123 800 00


Gemensam E-post:

transplantationskoordinator.karolinska@regionstockholm.se

 .Jourhavande transplantations

koordinator

telefon:

020-224 224

www.ofomellansverige.se 2015