Donationspärm

Nationell Donationspärm DBD

Är framtagen i samarbete med regionalt Donationsansvariga läkare, sjuksköterskor, transplantationskirurger och transplantationskoordinatorer. Pärmen är tänkt att vara ett praktiskt hjälpmedel samt en kunskapskälla för sjukvårdspersonal. Den finns på alla IVA och operationsavdelningar i Sverige.


Klicka här för att komma till pärmen


Telefon 020-224 224  till jourhavande transplantationskoordinator.


Kom ihåg
Råd gällande hela donationsprocessen kan fås av erfaren donationsansvarig läkare.

Kontakten etableras via transplantationskoordinatorn.


Nationell donationspärm, DCD

Klicka här för att komma till pärmen
www.ofomellansverige.se 2015