Nationella donationspärmen - DBD


Nationell donationspärm - DBDKapitel:


0. Innehållsförteckning


1. Inledning


2. Kontakt med jourhavande transplantationskoordinator


3. När kan organdonation vara möjlig


4. Organbevarande behandling och medicinska insatser efter döden


5. Utredning av donationsvilja


6. Vägledning vid närståendesamtal


7. Utredning av medicinska förutsättningar


8. Kontakt med polis och rättsmedicin i samband med organdonation


9. Beslut och dokumentation gällande donation


10. Annat medicinskt ändamål

   

  11. Organdonation, barn


  12. Fastställande av död med hjälp av direkta kriterier


  13. Inför donationsoperation


  14. Donationsoperation

  • Instruktion donationsoperation och perioperativt omhändertagande
  • Beskrivning av operationsteknik
  • Klassifikation av  kirurgiska åtgärder (operationskoder)


  15. Efter donation


  16. Efter donation


  17. Styrdokument

  • Författningar gällandedonation och transplantation
  • Länkar gällande donation och transplantation
  • IVO - Anmälan av allvarliga avvikande händelser och biverkningar -organ


  18. Flödesschema donationsprocessen DBD

  • IVA
  • Operation/anestesi


  19. Lokala rutiner


  20. Övrigt


  Jourhavande transplantations-koordinator

  telefon:

  020 224 224


  Kom ihåg

  Råd gällande hela donationsprocessen kan fås av erfaren donationsansvarig läkare. Kontakten etableras via transplantations-koordinatorn.

   

     www.ofomellansverige.se 2015