Nationella donationspärmen - DBD


Jourhavande transplantations-koordinator

telefon:

020 224 224


Kom ihåg

Råd gällande hela donationsprocessen kan fås av erfaren donationsansvarig läkare. Kontakten etableras via transplantations-koordinatorn.

 

 www.ofomellansverige.se 2015