Donationspärm

Organisationen För Organdonation i Mellansverige

Nationell Donationspärm DBD

Är framtagen i samarbete med regionalt Donationsansvariga läkare, sjuksköterskor, transplantationskirurger och transplantationskoordinatorer. Pärmen är tänkt att vara ett praktiskt hjälpmedel samt en kunskapskälla för sjukvårdspersonal. Den finns på alla IVA och operationsavdelningar i Sverige.


Klicka här för att komma till pärmenJourhavande transplantationskoordinator nås på telefon:

020-224 224


Kom ihåg
Råd gällande hela donationsprocessen kan fås av erfaren donationsansvarig läkare.

Kontakten etableras via transplantationskoordinatorn.
www.ofomellansverige.se 2015